Λίγα λόγια για εμάς;
το όραμα μας είναι να σας βοηθήσουμε να επικοινωνήσετε την ιστορία σας, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
about
2thepoint
Στρατηγικά... to the point ...

Ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις επικοινωνούν τις ιστορίες και τα μηνύματα τους, αποτελεί για εμάς την μεγαλύτερη πρόκληση και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της δουλειάς μας!
To όραμα μας είναι να ωθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να μπουν σε μια νέα λογική. Την λογική της ουσιαστικής/αληθινής επικοινωνίας. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε την κάθε επιχείρηση με την οποία συνεργάζομαστε, να προσδιορίσει αλλά και να αποσαφηνίσει τις αξίες της και να βρεί το στόχο κοινό στο οποίο απευθύνεται. Έτσι στρατηγικά θα καταφέρει να επικοινωνήσει τα σωστά μηνύματα στους κατάλληλους ανθρώπους, προσφέροντας τους λύσεις.